Банковни изводи

На овој страници ћемо објављивати изводе из свих банака.
Због транспарентности саме добротворне акције- сви изводи, приходи, расходи, уплатнице, признанице- су јавни, а уколико желите да се ваша уплата на изводу води под скривеним идентитетом- контактирајте нас.

Јануар 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 2
 2. Комерцијална банка, извод бр. 3
 3. Комерцијална банка, извод бр. 4

 1. НЛБ банка, извод бр. 1
 2. НЛБ банка, извод бр. 2
 3. НЛБ банка, извод бр. 3
 4. НЛБ банка, извод бр. 4
 5. НЛБ банка, извод бр. 5
 6. НЛБ банка, извод бр. 6
 7. НЛБ банка, извод бр. 7
 8. НЛБ банка, извод бр. 8
 9. НЛБ банка, извод бр. 9
 10. НЛБ банка, извод бр. 10

 1. Нова банка, извод бр. 1
 2. Нова банка, извод бр. 2
 3. Нова банка, извод бр. 3
 4. Нова банка, извод бр. 4
 5. Нова банка, извод бр. 5
 6. Нова банка, извод бр. 6
 7. Нова банка, извод бр. 7
 8. Нова банка, извод бр. 8
 9. Нова банка, извод бр. 9

 1. Сбербанк, извод бр. 1
 2. Сбербанк, извод бр. 2
 3. Сбербанк, извод бр. 3
 4. Сбербанк, извод бр. 4
 5. Сбербанк, извод бр. 5
 6. Сбербанк, извод бр. 6
 7. Сбербанк, извод бр. 7
 8. Сбербанк, извод бр. 8
 9. Сбербанк, извод бр. 9
 10. Сбербанк, извод бр. 10
 11. Сбербанк, извод бр. 11
 12. Сбербанк, извод бр. 12

Фебруар 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 5
 2. Комерцијална банка, извод бр. 6
 3. Комерцијална банка, извод бр. 7
 4. Комерцијална банка, извод бр. 8
 5. Комерцијална банка, извод бр. 9
 6. Комерцијална банка, извод бр. 10
 7. Комерцијална банка, извод бр. 11
 8. Комерцијална банка, извод бр. 12

 1. НЛБ банка, извод бр. 11
 2. НЛБ банка, извод бр. 12
 3. НЛБ банка, извод бр. 13
 4. НЛБ банка, извод бр. 14
 5. НЛБ банка, извод бр. 15
 6. НЛБ банка, извод бр. 16
 7. НЛБ банка, извод бр. 17
 8. НЛБ банка, извод бр. 18
 9. НЛБ банка, извод бр. 19
 10. НЛБ банка, извод бр. 20
 11. НЛБ банка, извод бр. 21
 12. НЛБ банка, извод бр. 22
 13. НЛБ банка, извод бр. 23
 14. НЛБ банка, извод бр. 24
 15. НЛБ банка, извод бр. 25
 16. НЛБ банка, извод бр. 26
 17. НЛБ банка, извод бр. 27
 18. НЛБ банка, извод бр. 28
 19. НЛБ банка, извод бр. 29

 1. Нова банка, извод бр. 10
 2. Нова банка, извод бр. 11
 3. Нова банка, извод бр. 12
 4. Нова банка, извод бр. 13
 5. Нова банка, извод бр. 14
 6. Нова банка, извод бр. 15
 7. Нова банка, извод бр. 16
 8. Нова банка, извод бр. 17
 9. Нова банка, извод бр. 18
 10. Нова банка, извод бр. 19
 11. Нова банка, извод бр. 20
 12. Нова банка, извод бр. 21
 13. Нова банка, извод бр. 22

 1. Сбербанк, извод бр. 13
 2. Сбербанк, извод бр. 14
 3. Сбербанк, извод бр. 15
 4. Сбербанк, извод бр. 16
 5. Сбербанк, извод бр. 17
 6. Сбербанк, извод бр. 18
 7. Сбербанк, извод бр. 19
 8. Сбербанк, извод бр. 20
 9. Сбербанк, извод бр. 21
 10. Сбербанк, извод бр. 22
 11. Сбербанк, извод бр. 23
 12. Сбербанк, извод бр. 24
 13. Сбербанк, извод бр. 25
 14. Сбербанк, извод бр. 26
 15. Сбербанк, извод бр. 27

Март 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 13
 2. Комерцијална банка, извод бр. 14
 3. Комерцијална банка, извод бр. 15
 4. Комерцијална банка, извод бр. 16
 5. Комерцијална банка, извод бр. 17
 6. Комерцијална банка, извод бр. 18
 7. Комерцијална банка, извод бр. 19
 8. Комерцијална банка, извод бр. 20
 9. Комерцијална банка, извод бр. 21
 10. Комерцијална банка, извод бр. 22
 11. Комерцијална банка, извод бр. 23
 12. Комерцијална банка, извод бр. 24

 1. НЛБ банка, извод бр. 30
 2. НЛБ банка, извод бр. 31
 3. НЛБ банка, извод бр. 32
 4. НЛБ банка, извод бр. 33
 5. НЛБ банка, извод бр. 34
 6. НЛБ банка, извод бр. 35
 7. НЛБ банка, извод бр. 36
 8. НЛБ банка, извод бр. 37
 9. НЛБ банка, извод бр. 38
 10. НЛБ банка, извод бр. 39
 11. НЛБ банка, извод бр. 40
 12. НЛБ банка, извод бр. 41
 13. НЛБ банка, извод бр. 42
 14. НЛБ банка, извод бр. 43
 15. НЛБ банка, извод бр. 44
 16. НЛБ банка, извод бр. 45
 17. НЛБ банка, извод бр. 46
 18. НЛБ банка, извод бр. 47
 19. НЛБ банка, извод бр. 48
 20. НЛБ банка, извод бр. 49
 21. НЛБ банка, извод бр. 50
 22. НЛБ банка, извод бр. 51

 1. Нова банка, извод бр. 23
 2. Нова банка, извод бр. 24
 3. Нова банка, извод бр. 25
 4. Нова банка, извод бр. 26
 5. Нова банка, извод бр. 27
 6. Нова банка, извод бр. 28
 7. Нова банка, извод бр. 29
 8. Нова банка, извод бр. 30
 9. Нова банка, извод бр. 31
 10. Нова банка, извод бр. 32
 11. Нова банка, извод бр. 33
 12. Нова банка, извод бр. 34
 13. Нова банка, извод бр. 35
 14. Нова банка, извод бр. 36
 15. Нова банка, извод бр. 37
 16. Нова банка, извод бр. 38
 17. Нова банка, извод бр. 39
 18. Нова банка, извод бр. 40
 19. Нова банка, извод бр. 41
 20. Нова банка, извод бр. 42

 1. Сбербанк, извод бр. 28
 2. Сбербанк, извод бр. 29
 3. Сбербанк, извод бр. 30
 4. Сбербанк, извод бр. 31
 5. Сбербанк, извод бр. 32
 6. Сбербанк, извод бр. 33
 7. Сбербанк, извод бр. 34
 8. Сбербанк, извод бр. 35
 9. Сбербанк, извод бр. 36
 10. Сбербанк, извод бр. 37
 11. Сбербанк, извод бр. 38
 12. Сбербанк, извод бр. 39
 13. Сбербанк, извод бр. 40
 14. Сбербанк, извод бр. 41
 15. Сбербанк, извод бр. 42
 16. Сбербанк, извод бр. 43
 17. Сбербанк, извод бр. 44

Април 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 25
 2. Комерцијална банка, извод бр. 26
 3. Комерцијална банка, извод бр. 27
 4. Комерцијална банка, извод бр. 28
 5. Комерцијална банка, извод бр. 29

 1. НЛБ банка, извод бр. 52
 2. НЛБ банка, извод бр. 53
 3. НЛБ банка, извод бр. 54
 4. НЛБ банка, извод бр. 55
 5. НЛБ банка, извод бр. 56
 6. НЛБ банка, извод бр. 57
 7. НЛБ банка, извод бр. 58
 8. НЛБ банка, извод бр. 59
 9. НЛБ банка, извод бр. 60
 10. НЛБ банка, извод бр. 61

 1. Нова банка, извод бр. 43
 2. Нова банка, извод бр. 44
 3. Нова банка, извод бр. 45
 4. Нова банка, извод бр. 46
 5. Нова банка, извод бр. 47
 6. Нова банка, извод бр. 48
 7. Нова банка, извод бр. 49
 8. Нова банка, извод бр. 50
 9. Нова банка, извод бр. 51
 10. Нова банка, извод бр. 52
 11. Нова банка, извод бр. 53

 1. Сбербанк, извод бр. 45
 2. Сбербанк, извод бр. 46
 3. Сбербанк, извод бр. 47
 4. Сбербанк, извод бр. 48
 5. Сбербанк, извод бр. 49
 6. Сбербанк, извод бр. 50
 7. Сбербанк, извод бр. 51
 8. Сбербанк, извод бр. 52
 9. Сбербанк, извод бр. 53
 10. Сбербанк, извод бр. 54