Банковни изводи

На овој страници ћемо објављивати изводе из свих банака.
Због транспарентности саме добротворне акције- сви изводи, приходи, расходи, уплатнице, признанице- су јавни, а уколико желите да се ваша уплата на изводу води под скривеним идентитетом- контактирајте нас.

Јануар 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 2
 2. Комерцијална банка, извод бр. 3
 3. Комерцијална банка, извод бр. 4

 1. НЛБ банка, извод бр. 1
 2. НЛБ банка, извод бр. 2
 3. НЛБ банка, извод бр. 3
 4. НЛБ банка, извод бр. 4
 5. НЛБ банка, извод бр. 5
 6. НЛБ банка, извод бр. 6
 7. НЛБ банка, извод бр. 7
 8. НЛБ банка, извод бр. 8
 9. НЛБ банка, извод бр. 9
 10. НЛБ банка, извод бр. 10

 1. Нова банка, извод бр. 1
 2. Нова банка, извод бр. 2
 3. Нова банка, извод бр. 3
 4. Нова банка, извод бр. 4
 5. Нова банка, извод бр. 5
 6. Нова банка, извод бр. 6
 7. Нова банка, извод бр. 7
 8. Нова банка, извод бр. 8
 9. Нова банка, извод бр. 9

 1. Сбербанк, извод бр. 1
 2. Сбербанк, извод бр. 2
 3. Сбербанк, извод бр. 3
 4. Сбербанк, извод бр. 4
 5. Сбербанк, извод бр. 5
 6. Сбербанк, извод бр. 6
 7. Сбербанк, извод бр. 7
 8. Сбербанк, извод бр. 8
 9. Сбербанк, извод бр. 9
 10. Сбербанк, извод бр. 10
 11. Сбербанк, извод бр. 11
 12. Сбербанк, извод бр. 12

Фебруар 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 5
 2. Комерцијална банка, извод бр. 6
 3. Комерцијална банка, извод бр. 7
 4. Комерцијална банка, извод бр. 8
 5. Комерцијална банка, извод бр. 9
 6. Комерцијална банка, извод бр. 10
 7. Комерцијална банка, извод бр. 11
 8. Комерцијална банка, извод бр. 12

 1. НЛБ банка, извод бр. 11
 2. НЛБ банка, извод бр. 12
 3. НЛБ банка, извод бр. 13
 4. НЛБ банка, извод бр. 14
 5. НЛБ банка, извод бр. 15
 6. НЛБ банка, извод бр. 16
 7. НЛБ банка, извод бр. 17
 8. НЛБ банка, извод бр. 18
 9. НЛБ банка, извод бр. 19
 10. НЛБ банка, извод бр. 20
 11. НЛБ банка, извод бр. 21
 12. НЛБ банка, извод бр. 22
 13. НЛБ банка, извод бр. 23
 14. НЛБ банка, извод бр. 24
 15. НЛБ банка, извод бр. 25
 16. НЛБ банка, извод бр. 26
 17. НЛБ банка, извод бр. 27
 18. НЛБ банка, извод бр. 28
 19. НЛБ банка, извод бр. 29

 1. Нова банка, извод бр. 10
 2. Нова банка, извод бр. 11
 3. Нова банка, извод бр. 12
 4. Нова банка, извод бр. 13
 5. Нова банка, извод бр. 14
 6. Нова банка, извод бр. 15
 7. Нова банка, извод бр. 16
 8. Нова банка, извод бр. 17
 9. Нова банка, извод бр. 18
 10. Нова банка, извод бр. 19
 11. Нова банка, извод бр. 20
 12. Нова банка, извод бр. 21
 13. Нова банка, извод бр. 22

 1. Сбербанк, извод бр. 13
 2. Сбербанк, извод бр. 14
 3. Сбербанк, извод бр. 15
 4. Сбербанк, извод бр. 16
 5. Сбербанк, извод бр. 17
 6. Сбербанк, извод бр. 18
 7. Сбербанк, извод бр. 19
 8. Сбербанк, извод бр. 20
 9. Сбербанк, извод бр. 21
 10. Сбербанк, извод бр. 22
 11. Сбербанк, извод бр. 23
 12. Сбербанк, извод бр. 24
 13. Сбербанк, извод бр. 25
 14. Сбербанк, извод бр. 26
 15. Сбербанк, извод бр. 27

Март 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 13
 2. Комерцијална банка, извод бр. 14
 3. Комерцијална банка, извод бр. 15
 4. Комерцијална банка, извод бр. 16
 5. Комерцијална банка, извод бр. 17
 6. Комерцијална банка, извод бр. 18
 7. Комерцијална банка, извод бр. 19
 8. Комерцијална банка, извод бр. 20
 9. Комерцијална банка, извод бр. 21
 10. Комерцијална банка, извод бр. 22
 11. Комерцијална банка, извод бр. 23
 12. Комерцијална банка, извод бр. 24

 1. НЛБ банка, извод бр. 30
 2. НЛБ банка, извод бр. 31
 3. НЛБ банка, извод бр. 32
 4. НЛБ банка, извод бр. 33
 5. НЛБ банка, извод бр. 34
 6. НЛБ банка, извод бр. 35
 7. НЛБ банка, извод бр. 36
 8. НЛБ банка, извод бр. 37
 9. НЛБ банка, извод бр. 38
 10. НЛБ банка, извод бр. 39
 11. НЛБ банка, извод бр. 40
 12. НЛБ банка, извод бр. 41
 13. НЛБ банка, извод бр. 42
 14. НЛБ банка, извод бр. 43
 15. НЛБ банка, извод бр. 44
 16. НЛБ банка, извод бр. 45
 17. НЛБ банка, извод бр. 46
 18. НЛБ банка, извод бр. 47
 19. НЛБ банка, извод бр. 48
 20. НЛБ банка, извод бр. 49
 21. НЛБ банка, извод бр. 50
 22. НЛБ банка, извод бр. 51

 1. Нова банка, извод бр. 23
 2. Нова банка, извод бр. 24
 3. Нова банка, извод бр. 25
 4. Нова банка, извод бр. 26
 5. Нова банка, извод бр. 27
 6. Нова банка, извод бр. 28
 7. Нова банка, извод бр. 29
 8. Нова банка, извод бр. 30
 9. Нова банка, извод бр. 31
 10. Нова банка, извод бр. 32
 11. Нова банка, извод бр. 33
 12. Нова банка, извод бр. 34
 13. Нова банка, извод бр. 35
 14. Нова банка, извод бр. 36
 15. Нова банка, извод бр. 37
 16. Нова банка, извод бр. 38
 17. Нова банка, извод бр. 39
 18. Нова банка, извод бр. 40
 19. Нова банка, извод бр. 41
 20. Нова банка, извод бр. 42

 1. Сбербанк, извод бр. 28
 2. Сбербанк, извод бр. 29
 3. Сбербанк, извод бр. 30
 4. Сбербанк, извод бр. 31
 5. Сбербанк, извод бр. 32
 6. Сбербанк, извод бр. 33
 7. Сбербанк, извод бр. 34
 8. Сбербанк, извод бр. 35
 9. Сбербанк, извод бр. 36
 10. Сбербанк, извод бр. 37
 11. Сбербанк, извод бр. 38
 12. Сбербанк, извод бр. 39
 13. Сбербанк, извод бр. 40
 14. Сбербанк, извод бр. 41
 15. Сбербанк, извод бр. 42
 16. Сбербанк, извод бр. 43
 17. Сбербанк, извод бр. 44

Април 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 25
 2. Комерцијална банка, извод бр. 26
 3. Комерцијална банка, извод бр. 27
 4. Комерцијална банка, извод бр. 28
 5. Комерцијална банка, извод бр. 29
 6. Комерцијална банка, извод бр. 30
 7. Комерцијална банка, извод бр. 31
 8. Комерцијална банка, извод бр. 32
 9. Комерцијална банка, извод бр. 33
 10. Комерцијална банка, извод бр. 34
 11. Комерцијална банка, извод бр. 35

 1. НЛБ банка, извод бр. 52
 2. НЛБ банка, извод бр. 53
 3. НЛБ банка, извод бр. 54
 4. НЛБ банка, извод бр. 55
 5. НЛБ банка, извод бр. 56
 6. НЛБ банка, извод бр. 57
 7. НЛБ банка, извод бр. 58
 8. НЛБ банка, извод бр. 59
 9. НЛБ банка, извод бр. 60
 10. НЛБ банка, извод бр. 61
 11. НЛБ банка, извод бр. 62
 12. НЛБ банка, извод бр. 63
 13. НЛБ банка, извод бр. 64
 14. НЛБ банка, извод бр. 65
 15. НЛБ банка, извод бр. 66
 16. НЛБ банка, извод бр. 67
 17. НЛБ банка, извод бр. 68
 18. НЛБ банка, извод бр. 69
 19. НЛБ банка, извод бр. 70
 20. НЛБ банка, извод бр. 71
 21. НЛБ банка, извод бр. 72
 22. НЛБ банка, извод бр. 73

 1. Нова банка, извод бр. 43
 2. Нова банка, извод бр. 44
 3. Нова банка, извод бр. 45
 4. Нова банка, извод бр. 46
 5. Нова банка, извод бр. 47
 6. Нова банка, извод бр. 48
 7. Нова банка, извод бр. 49
 8. Нова банка, извод бр. 50
 9. Нова банка, извод бр. 51
 10. Нова банка, извод бр. 52
 11. Нова банка, извод бр. 53
 12. Нова банка, извод бр. 54
 13. Нова банка, извод бр. 55
 14. Нова банка, извод бр. 56
 15. Нова банка, извод бр. 57
 16. Нова банка, извод бр. 58
 17. Нова банка, извод бр. 59
 18. Нова банка, извод бр. 60
 19. Нова банка, извод бр. 61

 1. Сбербанк, извод бр. 45
 2. Сбербанк, извод бр. 46
 3. Сбербанк, извод бр. 47
 4. Сбербанк, извод бр. 48
 5. Сбербанк, извод бр. 49
 6. Сбербанк, извод бр. 50
 7. Сбербанк, извод бр. 51
 8. Сбербанк, извод бр. 52
 9. Сбербанк, извод бр. 53
 10. Сбербанк, извод бр. 54
 11. Сбербанк, извод бр. 55
 12. Сбербанк, извод бр. 56
 13. Сбербанк, извод бр. 57
 14. Сбербанк, извод бр. 58
 15. Сбербанк, извод бр. 59
 16. Сбербанк, извод бр. 60
 17. Сбербанк, извод бр. 61
 18. Сбербанк, извод бр. 62
 19. Сбербанк, извод бр. 63

Мај 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 36
 2. Комерцијална банка, извод бр. 37
 3. Комерцијална банка, извод бр. 38
 4. Комерцијална банка, извод бр. 39
 5. Комерцијална банка, извод бр. 40
 6. Комерцијална банка, извод бр. 41
 7. Комерцијална банка, извод бр. 42
 8. Комерцијална банка, извод бр. 43

 1. НЛБ банка, извод бр. 74
 2. НЛБ банка, извод бр. 75
 3. НЛБ банка, извод бр. 76
 4. НЛБ банка, извод бр. 77
 5. НЛБ банка, извод бр. 78
 6. НЛБ банка, извод бр. 79
 7. НЛБ банка, извод бр. 80
 8. НЛБ банка, извод бр. 81
 9. НЛБ банка, извод бр. 82
 10. НЛБ банка, извод бр. 83
 11. НЛБ банка, извод бр. 84
 12. НЛБ банка, извод бр. 85
 13. НЛБ банка, извод бр. 86
 14. НЛБ банка, извод бр. 87
 15. НЛБ банка, извод бр. 88
 16. НЛБ банка, девизни рачун, извод бр. 1, трансакција
 17. НЛБ банка, извод бр. 89
 18. НЛБ банка, извод бр. 90
 19. НЛБ банка, извод бр. 91
 20. НЛБ банка, извод бр. 92
 21. НЛБ банка, извод бр. 93

 1. Нова банка, извод бр. 62
 2. Нова банка, извод бр. 63
 3. Нова банка, извод бр. 64
 4. Нова банка, извод бр. 65
 5. Нова банка, извод бр. 66
 6. Нова банка, извод бр. 67
 7. Нова банка, извод бр. 68
 8. Нова банка, извод бр. 69
 9. Нова банка, извод бр. 70
 10. Нова банка, извод бр. 71
 11. Нова банка, извод бр. 72
 12. Нова банка, извод бр. 73
 13. Нова банка, извод бр. 74
 14. Нова банка, извод бр. 75
 15. Нова банка, извод бр. 76
 16. Нова банка, извод бр. 77
 17. Нова банка, извод бр. 78

 1. Сбербанк, извод бр. 64
 2. Сбербанк, извод бр. 65
 3. Сбербанк, извод бр. 66
 4. Сбербанк, извод бр. 67
 5. Сбербанк, извод бр. 68
 6. Сбербанк, извод бр. 69
 7. Сбербанк, извод бр. 70
 8. Сбербанк, извод бр. 71
 9. Сбербанк, извод бр. 72
 10. Сбербанк, извод бр. 73
 11. Сбербанк, извод бр. 74
 12. Сбербанк, извод бр. 75
 13. Сбербанк, извод бр. 76
 14. Сбербанк, извод бр. 77
 15. Сбербанк, извод бр. 78
 16. Сбербанк, извод бр. 79
 17. Сбербанк, извод бр. 80

Јун 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 44
 2. Комерцијална банка, извод бр. 45
 3. Комерцијална банка, извод бр. 46
 4. Комерцијална банка, извод бр. 47
 5. Комерцијална банка, извод бр. 48
 6. Комерцијална банка, извод бр. 49
 7. Комерцијална банка, извод бр. 50
 8. Комерцијална банка, извод бр. 51
 9. Комерцијална банка, извод бр. 52
 10. Комерцијална банка, извод бр. 53

 1. НЛБ банка, извод бр. 94
 2. НЛБ банка, извод бр. 95
 3. НЛБ банка, извод бр. 96
 4. НЛБ банка, извод бр. 97
 5. НЛБ банка, извод бр. 98
 6. НЛБ банка, извод бр. 99
 7. НЛБ банка, извод бр. 100
 8. НЛБ банка, извод бр. 101
 9. НЛБ банка, извод бр. 102
 10. НЛБ банка, извод бр. 103
 11. НЛБ банка, извод бр. 104
 12. НЛБ банка, извод бр. 105
 13. НЛБ банка, извод бр. 106
 14. НЛБ банка, извод бр. 107
 15. НЛБ банка, извод бр. 108
 16. НЛБ банка, извод бр. 109
 17. НЛБ банка, извод бр. 110
 18. НЛБ банка, извод бр. 111
 19. НЛБ банка, извод бр. 112
 20. НЛБ банка, извод бр. 113
 21. НЛБ банка, извод бр. 114
 22. НЛБ банка, извод бр. 115
 23. НЛБ банка, извод бр. 116

 1. Нова банка, извод бр. 79
 2. Нова банка, извод бр. 80
 3. Нова банка, извод бр. 81
 4. Нова банка, извод бр. 82
 5. Нова банка, извод бр. 83
 6. Нова банка, извод бр. 84
 7. Нова банка, извод бр. 85
 8. Нова банка, извод бр. 86
 9. Нова банка, извод бр. 87
 10. Нова банка, извод бр. 88
 11. Нова банка, извод бр. 89
 12. Нова банка, извод бр. 90
 13. Нова банка, извод бр. 91
 14. Нова банка, извод бр. 92
 15. Нова банка, извод бр. 93
 16. Нова банка, извод бр. 94
 17. Нова банка, извод бр. 95
 18. Нова банка, извод бр. 96

 1. Сбербанк, извод бр. 81
 2. Сбербанк, извод бр. 82
 3. Сбербанк, извод бр. 83
 4. Сбербанк, извод бр. 84
 5. Сбербанк, извод бр. 85
 6. Сбербанк, извод бр. 86
 7. Сбербанк, извод бр. 87
 8. Сбербанк, извод бр. 88
 9. Сбербанк, извод бр. 89
 10. Сбербанк, извод бр. 90
 11. Сбербанк, извод бр. 91
 12. Сбербанк, извод бр. 92
 13. Сбербанк, извод бр. 93
 14. Сбербанк, извод бр. 94
 15. Сбербанк, извод бр. 95
 16. Сбербанк, извод бр. 96

Јул 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 54
 2. Комерцијална банка, извод бр. 55
 3. Комерцијална банка, извод бр. 56
 4. Комерцијална банка, извод бр. 57
 5. Комерцијална банка, извод бр. 58
 6. Комерцијална банка, извод бр. 59

 1. НЛБ банка, извод бр. 117
 2. НЛБ банка, извод бр. 118
 3. НЛБ банка, извод бр. 119
 4. НЛБ банка, извод бр. 120
 5. НЛБ банка, извод бр. 121
 6. НЛБ банка, извод бр. 122
 7. НЛБ банка, извод бр. 123
 8. НЛБ банка, извод бр. 124
 9. НЛБ банка, извод бр. 125
 10. НЛБ банка, извод бр. 126
 11. НЛБ банка, извод бр. 127
 12. НЛБ банка, извод бр. 128
 13. НЛБ банка, извод бр. 129
 14. НЛБ банка, извод бр. 130

 1. Нова банка, извод бр. 97
 2. Нова банка, извод бр. 98
 3. Нова банка, извод бр. 99
 4. Нова банка, извод бр. 100
 5. Нова банка, извод бр. 101
 6. Нова банка, извод бр. 102
 7. Нова банка, извод бр. 103
 8. Нова банка, извод бр. 104
 9. Нова банка, извод бр. 105
 10. Нова банка, извод бр. 106
 11. Нова банка, извод бр. 107
 12. Нова банка, извод бр. 108
 13. Нова банка, извод бр. 109

 1. Сбербанк, извод бр. 97
 2. Сбербанк, извод бр. 98
 3. Сбербанк, извод бр. 99
 4. Сбербанк, извод бр. 100
 5. Сбербанк, извод бр. 101
 6. Сбербанк, извод бр. 102
 7. Сбербанк, извод бр. 103
 8. Сбербанк, извод бр. 104
 9. Сбербанк, извод бр. 105