Банковни изводи

На овој страници ћемо објављивати изводе из свих банака.
Због транспарентности саме добротворне акције- сви изводи, приходи, расходи, уплатнице, признанице- су јавни, а уколико желите да се ваша уплата на изводу води под скривеним идентитетом- контактирајте нас.

Јануар 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 2
 2. Комерцијална банка, извод бр. 3
 3. Комерцијална банка, извод бр. 4

 1. НЛБ банка, извод бр. 1
 2. НЛБ банка, извод бр. 2
 3. НЛБ банка, извод бр. 3
 4. НЛБ банка, извод бр. 4
 5. НЛБ банка, извод бр. 5
 6. НЛБ банка, извод бр. 6
 7. НЛБ банка, извод бр. 7
 8. НЛБ банка, извод бр. 8
 9. НЛБ банка, извод бр. 9
 10. НЛБ банка, извод бр. 10

 1. Нова банка, извод бр. 1
 2. Нова банка, извод бр. 2
 3. Нова банка, извод бр. 3
 4. Нова банка, извод бр. 4
 5. Нова банка, извод бр. 5
 6. Нова банка, извод бр. 6
 7. Нова банка, извод бр. 7
 8. Нова банка, извод бр. 8
 9. Нова банка, извод бр. 9

 1. Сбербанк, извод бр. 1
 2. Сбербанк, извод бр. 2
 3. Сбербанк, извод бр. 3
 4. Сбербанк, извод бр. 4
 5. Сбербанк, извод бр. 5
 6. Сбербанк, извод бр. 6
 7. Сбербанк, извод бр. 7
 8. Сбербанк, извод бр. 8
 9. Сбербанк, извод бр. 9
 10. Сбербанк, извод бр. 10
 11. Сбербанк, извод бр. 11
 12. Сбербанк, извод бр. 12

Фебруар 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 5
 2. Комерцијална банка, извод бр. 6
 3. Комерцијална банка, извод бр. 7
 4. Комерцијална банка, извод бр. 8
 5. Комерцијална банка, извод бр. 9
 6. Комерцијална банка, извод бр. 10
 7. Комерцијална банка, извод бр. 11
 8. Комерцијална банка, извод бр. 12

 1. НЛБ банка, извод бр. 11
 2. НЛБ банка, извод бр. 12
 3. НЛБ банка, извод бр. 13
 4. НЛБ банка, извод бр. 14
 5. НЛБ банка, извод бр. 15
 6. НЛБ банка, извод бр. 16
 7. НЛБ банка, извод бр. 17
 8. НЛБ банка, извод бр. 18
 9. НЛБ банка, извод бр. 19
 10. НЛБ банка, извод бр. 20
 11. НЛБ банка, извод бр. 21
 12. НЛБ банка, извод бр. 22
 13. НЛБ банка, извод бр. 23
 14. НЛБ банка, извод бр. 24
 15. НЛБ банка, извод бр. 25
 16. НЛБ банка, извод бр. 26
 17. НЛБ банка, извод бр. 27
 18. НЛБ банка, извод бр. 28
 19. НЛБ банка, извод бр. 29

 1. Нова банка, извод бр. 10
 2. Нова банка, извод бр. 11
 3. Нова банка, извод бр. 12
 4. Нова банка, извод бр. 13
 5. Нова банка, извод бр. 14
 6. Нова банка, извод бр. 15
 7. Нова банка, извод бр. 16
 8. Нова банка, извод бр. 17
 9. Нова банка, извод бр. 18
 10. Нова банка, извод бр. 19
 11. Нова банка, извод бр. 20
 12. Нова банка, извод бр. 21
 13. Нова банка, извод бр. 22

 1. Сбербанк, извод бр. 13
 2. Сбербанк, извод бр. 14
 3. Сбербанк, извод бр. 15
 4. Сбербанк, извод бр. 16
 5. Сбербанк, извод бр. 17
 6. Сбербанк, извод бр. 18
 7. Сбербанк, извод бр. 19
 8. Сбербанк, извод бр. 20
 9. Сбербанк, извод бр. 21
 10. Сбербанк, извод бр. 22
 11. Сбербанк, извод бр. 23
 12. Сбербанк, извод бр. 24
 13. Сбербанк, извод бр. 25
 14. Сбербанк, извод бр. 26
 15. Сбербанк, извод бр. 27

Март 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 13
 2. Комерцијална банка, извод бр. 14
 3. Комерцијална банка, извод бр. 15
 4. Комерцијална банка, извод бр. 16
 5. Комерцијална банка, извод бр. 17
 6. Комерцијална банка, извод бр. 18
 7. Комерцијална банка, извод бр. 19
 8. Комерцијална банка, извод бр. 20
 9. Комерцијална банка, извод бр. 21
 10. Комерцијална банка, извод бр. 22
 11. Комерцијална банка, извод бр. 23
 12. Комерцијална банка, извод бр. 24

 1. НЛБ банка, извод бр. 30
 2. НЛБ банка, извод бр. 31
 3. НЛБ банка, извод бр. 32
 4. НЛБ банка, извод бр. 33
 5. НЛБ банка, извод бр. 34
 6. НЛБ банка, извод бр. 35
 7. НЛБ банка, извод бр. 36
 8. НЛБ банка, извод бр. 37
 9. НЛБ банка, извод бр. 38
 10. НЛБ банка, извод бр. 39
 11. НЛБ банка, извод бр. 40
 12. НЛБ банка, извод бр. 41
 13. НЛБ банка, извод бр. 42
 14. НЛБ банка, извод бр. 43
 15. НЛБ банка, извод бр. 44
 16. НЛБ банка, извод бр. 45
 17. НЛБ банка, извод бр. 46
 18. НЛБ банка, извод бр. 47
 19. НЛБ банка, извод бр. 48
 20. НЛБ банка, извод бр. 49
 21. НЛБ банка, извод бр. 50
 22. НЛБ банка, извод бр. 51

 1. Нова банка, извод бр. 23
 2. Нова банка, извод бр. 24
 3. Нова банка, извод бр. 25
 4. Нова банка, извод бр. 26
 5. Нова банка, извод бр. 27
 6. Нова банка, извод бр. 28
 7. Нова банка, извод бр. 29
 8. Нова банка, извод бр. 30
 9. Нова банка, извод бр. 31
 10. Нова банка, извод бр. 32
 11. Нова банка, извод бр. 33
 12. Нова банка, извод бр. 34
 13. Нова банка, извод бр. 35
 14. Нова банка, извод бр. 36
 15. Нова банка, извод бр. 37
 16. Нова банка, извод бр. 38
 17. Нова банка, извод бр. 39
 18. Нова банка, извод бр. 40
 19. Нова банка, извод бр. 41
 20. Нова банка, извод бр. 42

 1. Сбербанк, извод бр. 28
 2. Сбербанк, извод бр. 29
 3. Сбербанк, извод бр. 30
 4. Сбербанк, извод бр. 31
 5. Сбербанк, извод бр. 32
 6. Сбербанк, извод бр. 33
 7. Сбербанк, извод бр. 34
 8. Сбербанк, извод бр. 35
 9. Сбербанк, извод бр. 36
 10. Сбербанк, извод бр. 37
 11. Сбербанк, извод бр. 38
 12. Сбербанк, извод бр. 39
 13. Сбербанк, извод бр. 40
 14. Сбербанк, извод бр. 41
 15. Сбербанк, извод бр. 42
 16. Сбербанк, извод бр. 43
 17. Сбербанк, извод бр. 44

Април 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 25
 2. Комерцијална банка, извод бр. 26
 3. Комерцијална банка, извод бр. 27
 4. Комерцијална банка, извод бр. 28
 5. Комерцијална банка, извод бр. 29
 6. Комерцијална банка, извод бр. 30
 7. Комерцијална банка, извод бр. 31
 8. Комерцијална банка, извод бр. 32
 9. Комерцијална банка, извод бр. 33
 10. Комерцијална банка, извод бр. 34
 11. Комерцијална банка, извод бр. 35

 1. НЛБ банка, извод бр. 52
 2. НЛБ банка, извод бр. 53
 3. НЛБ банка, извод бр. 54
 4. НЛБ банка, извод бр. 55
 5. НЛБ банка, извод бр. 56
 6. НЛБ банка, извод бр. 57
 7. НЛБ банка, извод бр. 58
 8. НЛБ банка, извод бр. 59
 9. НЛБ банка, извод бр. 60
 10. НЛБ банка, извод бр. 61
 11. НЛБ банка, извод бр. 62
 12. НЛБ банка, извод бр. 63
 13. НЛБ банка, извод бр. 64
 14. НЛБ банка, извод бр. 65
 15. НЛБ банка, извод бр. 66
 16. НЛБ банка, извод бр. 67
 17. НЛБ банка, извод бр. 68
 18. НЛБ банка, извод бр. 69
 19. НЛБ банка, извод бр. 70
 20. НЛБ банка, извод бр. 71
 21. НЛБ банка, извод бр. 72
 22. НЛБ банка, извод бр. 73

 1. Нова банка, извод бр. 43
 2. Нова банка, извод бр. 44
 3. Нова банка, извод бр. 45
 4. Нова банка, извод бр. 46
 5. Нова банка, извод бр. 47
 6. Нова банка, извод бр. 48
 7. Нова банка, извод бр. 49
 8. Нова банка, извод бр. 50
 9. Нова банка, извод бр. 51
 10. Нова банка, извод бр. 52
 11. Нова банка, извод бр. 53
 12. Нова банка, извод бр. 54
 13. Нова банка, извод бр. 55
 14. Нова банка, извод бр. 56
 15. Нова банка, извод бр. 57
 16. Нова банка, извод бр. 58
 17. Нова банка, извод бр. 59
 18. Нова банка, извод бр. 60
 19. Нова банка, извод бр. 61

 1. Сбербанк, извод бр. 45
 2. Сбербанк, извод бр. 46
 3. Сбербанк, извод бр. 47
 4. Сбербанк, извод бр. 48
 5. Сбербанк, извод бр. 49
 6. Сбербанк, извод бр. 50
 7. Сбербанк, извод бр. 51
 8. Сбербанк, извод бр. 52
 9. Сбербанк, извод бр. 53
 10. Сбербанк, извод бр. 54
 11. Сбербанк, извод бр. 55
 12. Сбербанк, извод бр. 56
 13. Сбербанк, извод бр. 57
 14. Сбербанк, извод бр. 58
 15. Сбербанк, извод бр. 59
 16. Сбербанк, извод бр. 60
 17. Сбербанк, извод бр. 61
 18. Сбербанк, извод бр. 62
 19. Сбербанк, извод бр. 63

Мај 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 36
 2. Комерцијална банка, извод бр. 37
 3. Комерцијална банка, извод бр. 38
 4. Комерцијална банка, извод бр. 39
 5. Комерцијална банка, извод бр. 40
 6. Комерцијална банка, извод бр. 41
 7. Комерцијална банка, извод бр. 42
 8. Комерцијална банка, извод бр. 43

 1. НЛБ банка, извод бр. 74
 2. НЛБ банка, извод бр. 75
 3. НЛБ банка, извод бр. 76
 4. НЛБ банка, извод бр. 77
 5. НЛБ банка, извод бр. 78
 6. НЛБ банка, извод бр. 79
 7. НЛБ банка, извод бр. 80
 8. НЛБ банка, извод бр. 81
 9. НЛБ банка, извод бр. 82
 10. НЛБ банка, извод бр. 83
 11. НЛБ банка, извод бр. 84
 12. НЛБ банка, извод бр. 85
 13. НЛБ банка, извод бр. 86
 14. НЛБ банка, извод бр. 87
 15. НЛБ банка, извод бр. 88
 16. НЛБ банка, девизни рачун, извод бр. 1, трансакција
 17. НЛБ банка, извод бр. 89
 18. НЛБ банка, извод бр. 90
 19. НЛБ банка, извод бр. 91
 20. НЛБ банка, извод бр. 92
 21. НЛБ банка, извод бр. 93

 1. Нова банка, извод бр. 62
 2. Нова банка, извод бр. 63
 3. Нова банка, извод бр. 64
 4. Нова банка, извод бр. 65
 5. Нова банка, извод бр. 66
 6. Нова банка, извод бр. 67
 7. Нова банка, извод бр. 68
 8. Нова банка, извод бр. 69
 9. Нова банка, извод бр. 70
 10. Нова банка, извод бр. 71
 11. Нова банка, извод бр. 72
 12. Нова банка, извод бр. 73
 13. Нова банка, извод бр. 74
 14. Нова банка, извод бр. 75
 15. Нова банка, извод бр. 76
 16. Нова банка, извод бр. 77
 17. Нова банка, извод бр. 78

 1. Сбербанк, извод бр. 64
 2. Сбербанк, извод бр. 65
 3. Сбербанк, извод бр. 66
 4. Сбербанк, извод бр. 67
 5. Сбербанк, извод бр. 68
 6. Сбербанк, извод бр. 69
 7. Сбербанк, извод бр. 70
 8. Сбербанк, извод бр. 71
 9. Сбербанк, извод бр. 72
 10. Сбербанк, извод бр. 73
 11. Сбербанк, извод бр. 74
 12. Сбербанк, извод бр. 75
 13. Сбербанк, извод бр. 76
 14. Сбербанк, извод бр. 77
 15. Сбербанк, извод бр. 78
 16. Сбербанк, извод бр. 79
 17. Сбербанк, извод бр. 80

Јун 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 44
 2. Комерцијална банка, извод бр. 45
 3. Комерцијална банка, извод бр. 46
 4. Комерцијална банка, извод бр. 47
 5. Комерцијална банка, извод бр. 48
 6. Комерцијална банка, извод бр. 49
 7. Комерцијална банка, извод бр. 50
 8. Комерцијална банка, извод бр. 51
 9. Комерцијална банка, извод бр. 52
 10. Комерцијална банка, извод бр. 53

 1. НЛБ банка, извод бр. 94
 2. НЛБ банка, извод бр. 95
 3. НЛБ банка, извод бр. 96
 4. НЛБ банка, извод бр. 97
 5. НЛБ банка, извод бр. 98
 6. НЛБ банка, извод бр. 99
 7. НЛБ банка, извод бр. 100
 8. НЛБ банка, извод бр. 101
 9. НЛБ банка, извод бр. 102
 10. НЛБ банка, извод бр. 103
 11. НЛБ банка, извод бр. 104
 12. НЛБ банка, извод бр. 105
 13. НЛБ банка, извод бр. 106
 14. НЛБ банка, извод бр. 107
 15. НЛБ банка, извод бр. 108
 16. НЛБ банка, извод бр. 109
 17. НЛБ банка, извод бр. 110
 18. НЛБ банка, извод бр. 111
 19. НЛБ банка, извод бр. 112
 20. НЛБ банка, извод бр. 113
 21. НЛБ банка, извод бр. 114
 22. НЛБ банка, извод бр. 115
 23. НЛБ банка, извод бр. 116

 1. Нова банка, извод бр. 79
 2. Нова банка, извод бр. 80
 3. Нова банка, извод бр. 81
 4. Нова банка, извод бр. 82
 5. Нова банка, извод бр. 83
 6. Нова банка, извод бр. 84
 7. Нова банка, извод бр. 85
 8. Нова банка, извод бр. 86
 9. Нова банка, извод бр. 87
 10. Нова банка, извод бр. 88
 11. Нова банка, извод бр. 89
 12. Нова банка, извод бр. 90
 13. Нова банка, извод бр. 91
 14. Нова банка, извод бр. 92
 15. Нова банка, извод бр. 93
 16. Нова банка, извод бр. 94
 17. Нова банка, извод бр. 95
 18. Нова банка, извод бр. 96

 1. Сбербанк, извод бр. 81
 2. Сбербанк, извод бр. 82
 3. Сбербанк, извод бр. 83
 4. Сбербанк, извод бр. 84
 5. Сбербанк, извод бр. 85
 6. Сбербанк, извод бр. 86
 7. Сбербанк, извод бр. 87
 8. Сбербанк, извод бр. 88
 9. Сбербанк, извод бр. 89
 10. Сбербанк, извод бр. 90
 11. Сбербанк, извод бр. 91
 12. Сбербанк, извод бр. 92
 13. Сбербанк, извод бр. 93
 14. Сбербанк, извод бр. 94
 15. Сбербанк, извод бр. 95
 16. Сбербанк, извод бр. 96

Јул 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 54
 2. Комерцијална банка, извод бр. 55
 3. Комерцијална банка, извод бр. 56
 4. Комерцијална банка, извод бр. 57
 5. Комерцијална банка, извод бр. 58
 6. Комерцијална банка, извод бр. 59
 7. Комерцијална банка, извод бр. 60
 8. Комерцијална банка, извод бр. 61
 9. Комерцијална банка, извод бр. 62
 10. Комерцијална банка, извод бр. 63

 1. НЛБ банка, извод бр. 117
 2. НЛБ банка, извод бр. 118
 3. НЛБ банка, извод бр. 119
 4. НЛБ банка, извод бр. 120
 5. НЛБ банка, извод бр. 121
 6. НЛБ банка, извод бр. 122
 7. НЛБ банка, извод бр. 123
 8. НЛБ банка, извод бр. 124
 9. НЛБ банка, извод бр. 125
 10. НЛБ банка, извод бр. 126
 11. НЛБ банка, извод бр. 127
 12. НЛБ банка, извод бр. 128
 13. НЛБ банка, извод бр. 129
 14. НЛБ банка, извод бр. 130
 15. НЛБ банка, извод бр. 131
 16. НЛБ банка, извод бр. 132
 17. НЛБ банка, извод бр. 133
 18. НЛБ банка, извод бр. 134
 19. НЛБ банка, извод бр. 135
 20. НЛБ банка, извод бр. 136
 21. НЛБ банка, извод бр. 137

 1. Нова банка, извод бр. 97
 2. Нова банка, извод бр. 98
 3. Нова банка, извод бр. 99
 4. Нова банка, извод бр. 100
 5. Нова банка, извод бр. 101
 6. Нова банка, извод бр. 102
 7. Нова банка, извод бр. 103
 8. Нова банка, извод бр. 104
 9. Нова банка, извод бр. 105
 10. Нова банка, извод бр. 106
 11. Нова банка, извод бр. 107
 12. Нова банка, извод бр. 108
 13. Нова банка, извод бр. 109
 14. Нова банка, извод бр. 110
 15. Нова банка, извод бр. 111
 16. Нова банка, извод бр. 112
 17. Нова банка, извод бр. 113
 18. Нова банка, извод бр. 114
 19. Нова банка, извод бр. 115
 20. Нова банка, извод бр. 116

 1. Сбербанк, извод бр. 97
 2. Сбербанк, извод бр. 98
 3. Сбербанк, извод бр. 99
 4. Сбербанк, извод бр. 100
 5. Сбербанк, извод бр. 101
 6. Сбербанк, извод бр. 102
 7. Сбербанк, извод бр. 103
 8. Сбербанк, извод бр. 104
 9. Сбербанк, извод бр. 105
 10. Сбербанк, извод бр. 106
 11. Сбербанк, извод бр. 107
 12. Сбербанк, извод бр. 108
 13. Сбербанк, извод бр. 109
 14. Сбербанк, извод бр. 110

Август 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 64
 2. Комерцијална банка, извод бр. 65
 3. Комерцијална банка, извод бр. 66
 4. Комерцијална банка, извод бр. 67
 5. Комерцијална банка, извод бр. 68
 6. Комерцијална банка, извод бр. 69
 7. Комерцијална банка, извод бр. 70
 8. Комерцијална банка, извод бр. 71
 9. Комерцијална банка, извод бр. 72
 10. Комерцијална банка, извод бр. 73

 1. НЛБ банка, извод бр. 138
 2. НЛБ банка, извод бр. 139
 3. НЛБ банка, извод бр. 140
 4. НЛБ банка, извод бр. 141
 5. НЛБ банка, извод бр. 142
 6. НЛБ банка, извод бр. 143
 7. НЛБ банка, извод бр. 144
 8. НЛБ банка, извод бр. 145
 9. НЛБ банка, извод бр. 146
 10. НЛБ банка, извод бр. 147
 11. НЛБ банка, извод бр. 148
 12. НЛБ банка, извод бр. 149
 13. НЛБ банка, извод бр. 150
 14. НЛБ банка, извод бр. 151
 15. НЛБ банка, извод бр. 152
 16. НЛБ банка, извод бр. 153
 17. НЛБ банка, извод бр. 154
 18. НЛБ банка, извод бр. 155
 19. НЛБ банка, извод бр. 156
 20. НЛБ банка, извод бр. 157
 21. НЛБ банка, извод бр. 158

 1. Нова банка, извод бр. 117
 2. Нова банка, извод бр. 118
 3. Нова банка, извод бр. 119
 4. Нова банка, извод бр. 120
 5. Нова банка, извод бр. 121
 6. Нова банка, извод бр. 122
 7. Нова банка, извод бр. 123
 8. Нова банка, извод бр. 124
 9. Нова банка, извод бр. 125
 10. Нова банка, извод бр. 126
 11. Нова банка, извод бр. 127
 12. Нова банка, извод бр. 128
 13. Нова банка, извод бр. 129
 14. Нова банка, извод бр. 130
 15. Нова банка, извод бр. 131
 16. Нова банка, извод бр. 132
 17. Нова банка, извод бр. 133
 18. Нова банка, извод бр. 134
 19. Нова банка, извод бр. 135
 20. Нова банка, извод бр. 136
 21. Нова банка, извод бр. 137

 1. Сбербанк, извод бр. 111
 2. Сбербанк, извод бр. 112
 3. Сбербанк, извод бр. 113
 4. Сбербанк, извод бр. 114
 5. Сбербанк, извод бр. 115
 6. Сбербанк, извод бр. 116
 7. Сбербанк, извод бр. 117
 8. Сбербанк, извод бр. 118
 9. Сбербанк, извод бр. 119
 10. Сбербанк, извод бр. 120
 11. Сбербанк, извод бр. 121
 12. Сбербанк, извод бр. 122
 13. Сбербанк, извод бр. 123
 14. Сбербанк, извод бр. 124
 15. Сбербанк, извод бр. 125
 16. Сбербанк, извод бр. 126
 17. Сбербанк, извод бр. 127
 18. Сбербанк, извод бр. 128
 19. Сбербанк, извод бр. 129
 20. Сбербанк, извод бр. 130

Септембар 2019.

 1. Комерцијална банка, извод бр. 74
 2. Комерцијална банка, извод бр. 75
 3. Комерцијална банка, извод бр. 76

 1. НЛБ банка, извод бр. 159
 2. НЛБ банка, извод бр. 160
 3. НЛБ банка, извод бр. 161
 4. НЛБ банка, извод бр. 162
 5. НЛБ банка, извод бр. 163
 6. НЛБ банка, извод бр. 164
 7. НЛБ банка, извод бр. 165
 8. НЛБ банка, извод бр. 166
 9. НЛБ банка, извод бр. 167
 10. НЛБ банка, извод бр. 168
 11. НЛБ банка, извод бр. 169

 1. Нова банка, извод бр. 138
 2. Нова банка, извод бр. 139
 3. Нова банка, извод бр. 140
 4. Нова банка, извод бр. 141
 5. Нова банка, извод бр. 142
 6. Нова банка, извод бр. 143
 7. Нова банка, извод бр. 144
 8. Нова банка, извод бр. 145

 1. Сбербанк, извод бр. 131
 2. Сбербанк, извод бр. 132
 3. Сбербанк, извод бр. 133
 4. Сбербанк, извод бр. 134
 5. Сбербанк, извод бр. 135
 6. Сбербанк, извод бр. 136